TERMENI SI CONDITII

Site web www.imsprojects.ro

 

  1. Aspecte generale privind serviciile si continutul raportului juridic:

Anterior utilizarii prezentului site web detinut de catre societatea IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L., va rugam cititi cu atentie toti termenii si toate conditiile de utilizare prevazute in prezentul document, asumandu-va faptul ca acceptarea acestora presupune intelegerea tuturor conditiilor de utilizare a acestuia, precum și de prelucrare a datelor cu caracter personal. In acest sens, insusirea in orice faza a utilizarii site-ului a prezentelor conditii presupune acceptarea acestora in integralitatea lor, fara obiectiuni, in mod irevocabil si presupune un contract incheiat intre parti.

Pentru a inlatura orice dubiu, acceptarea termenelor si conditiilor presupune intelegerea in integralitate a modalitatii de furnizare a serviciilor de catre IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L., asa cum sunt descrise in prezentul document si cum rezulta din orice material publicat pe portalul web (www.imsprojects.ro), consumatorul fiind singurul in masura sa decida cu privire la utilizarea sau neutilizarea acestuia.

Utilizarea prezentului portal web presupune: (a) acceptarea termenilor si conditiilor vanzarii, respectiv cumpararii produselor/ serviciilor, insemnand continutul concret al raportului juridic; (b) prelucrarea de date cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – GDPR), precum și a Legii nr. 190/ 2019; (c) alti termeni si conditii care rezulta din prezentul document sau din alte acte incheiate intre parti;

Societatea IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L., societate de nationalitate romana, titulara dreptului de proprietate asupra site-ului web www.imsprojects.ro precum si proprietar asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuala si de autor asupra continutului acestuia, in conditiile legii, isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul site-ului web, a politicii de confidentialitate, a termenelor si conditiilor de utilizare, precum si a mecanismelor de functionare, fara nicio notificare prealabila, utilizatorii avand obligatia de minima digilienta in a consulta periodic termenele si conditiile de utilizare a portalului web. Prin acceptarea termenilor si conditiilor de utilizare, utilizatorii isi asuma o obligatie de diligenta in sensul verificarii periodice si ori de cate ori contracteaza serviciile puse la dispozitie de catre IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L., intelegand si asumandu-si faptul ca proprietarul portalului nu este tinut obligat sa informeze tertii cu privire la modificarea acestora. Termeni si conditiile pot suferi modificari succesive in scopul imbunatatirii permanente a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului web, datorita modificarii oricaror elemente care tin de functiunea site-ului web sau a metodologiei de utilizare a acestuia, precum si in scopul adaptarii politicilor site-ului web la legislatia in vigoare. Astfel, indemnam toate persoanele interesate de prezentele termene si conditii sa le verifice periodic, sa le studieze cu meticulozitate si sa decida in consecinta daca urmeaza sa navigheze pe site-ul web www.imsprojects.ro, in sensul achizitionarii sau nu a produselor listate, Didactica Publishing House S.R.L. nu va fi tinut raspunzator pentru nicio reclamantie/ pretentie ulterioara acceptarii termenelor si conditiilor.

În condițiile în care site-ul www.imsprojects.ro permite înregistrarea de conturi (tilizatori) , conturile de utilizator multiple, apartinand aceleiasi persoane, ca regula nu sunt agreate de catre IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L., acesta rezervandu-si dreptul de a verifica prin mijloace specifice existenta acestora. In cazul in care IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L. va constata faptul ca asemenea conturi sunt utilizate in vederea fraudarii intereselor noastre, vom proceda de indata la blocarea conturilor mai sus mentionate. Totodata, ne rezervam dreptul de a initia orice  proceduri judiciare prevazute de lege in vederea tragerii la raspundere a persoanelor aflate in culpa, precum si la recuperarea oricarui prejudiciu suferit in urma unor asemenea operatiuni, inclusiv cheltuielile cu diverse servicii profesionale: avocati, experti in tehnologia informatiei, experti contabili s.a.m.d.. Pasivitatea IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L. in adoptarea unei pozitii nu presupune si nu va fi interpretat sub nicio forma ca fiind o renuntare la dreptul pretins.

  1. Apartenenta drepturilor de autor

IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L.este autorul si proprietarul exclusiv al site-ului web si beneficiaza de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislatiei romane si internationale. In lipsa altor precizari, toate materialele, incluzand imagini, ilustratii, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/video, etc. constituie proprietatea exclusiva a societății, cu exceptia celor care, potrivit declaratiilor societății aparțin unor terți. Pentru a inlatura orice dubiu, materialele,  incluzand imagini, ilustratii, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/ video, etc. incarcate sau puse la dispozitie de catre  IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L. si care, prin exceptie, nu apartin tertilor colaboratori (daca este cazul), sunt in proprietatea exclusiva a IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L.. Societatea rezerva dreptul de a se adresa instantelor de judecata precum si oricaror institutii publice abilitate pentru protejarea intereselor si drepturilor patrimoniale si nepatrimoniale ale acestuia.

IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L. nu face nici o declaratie cu privire la continutul nici unuia dintre site-urile web pe care le accesati prin intermediul www.imsprojects.ro. La accesarea unui site care nu apartine IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L., va rugam sa aveti in vedere faptul ca site-ul web functioneaza independent de IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L. iar acesta nu exercita nici un control asupra continutului site-ului in cauza. Stabilirea sau facilitarea unei legaturi (link) catre un site web independent de site-ul web al intermediarului nu presupune ca IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L. isi insuseste  si accepta responsabilitatea pentru continutul sau utilizarea unui asemenea site web.

III. Securitate si date cu caracter personal

Incepand cu data de 25 mai 2018, in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, vor deveni aplicabiile reglementarile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – GDPR).

IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L. (avand calitatea de Operator), in sensul definit de Regulament, este organizata sub forma unei societati cu raspundere limitata, care detine si opereaza portalul web www.imsprojects.ro. In exercitarea acestui obiect de activitate, IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L. colecteaza, prelucrează si stocheaza date cu caracter personal si, in unele cazuri exceptionale, bine definite si cu un scop precis, date cu caracter special.

Datele Operatorului sunt:

Societatea IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, Str. Mircești nr. 44, Parter, ap. 2, cam. 2, având codul fiscal 37775588, Nr. Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului nr.  J40/9451/2017, adresa de e-mail: office@imsprojects.ro, telefon 0729073783.

Datele autoritatii de supraveghere compentente:

 

Autoritatii Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

Tel.: +40.318.059.211/ +40.318.059.212

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Site web: www.dataprotection.ro

 

Conditii de prelucrare a datelor cu caracter personal:

Prelucarea de date cu caracter personal de catre Operator se realizeaza in urmatoarele conditii:

Avand in vedere profilul de activitate al Operatorului, exista posibilitatea sa solicitam si sa prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal, definite potrivit Regulamentului: (a) Numele si prenumele persoanei fizice; (b) Adresa de domiciliu precum si orice alte adrese de corespondenta pe care membrii inregistrati le pun la dispozitia Operatorului in scopul prelucrarii; (c) Adresa de e-mail, precum si orice alte adrese de e-mail pe care membrii inregistrati le pun la dispozitia Operatorului in scopul prelucrarii; (d) Alte date cu caracter personal;

Colectarea datelor cu caracter sau special se realizeaza prin: (a) Inregistrarea pe portal web www.imsprojects.ro (dacă funcțiunea site-ului permite crearea de conturi); (b) Receptionarea de date/ informatii prin e-mail sau alte forme de mesagerie electronica, inclusiv retele de socializare (Facebook); (c) Furnizarea de catre Client a datelor cu caracter personal sau special prin orice mijloace; (d) Alte mijloace care decurg in mod rezonabil din exercitarea obliectului de activitate;

Scopurile colectarii datelor cu caracter personal si/ sau special de catre Operator sunt urmatoarele: (a) Inregistrarea in cadrul portalului www.imsprojects.ro (dacă funcțiunea site-ului permite crearea de conturi); (b) Intocmirea de catre Operator a unei evidente informatice proprii de gestiune a clientilor, prin utilizarea unor programe informatice specifice, precum: Microsoft Excel, Microsoft Word, etc., precum si incarcarea acestora pe serverul propriu sau inchiriat, in scopul limitat de a gestiona propriile resurse; Aceste programe informatice, precum si cele utilizate pe viitor de catre Operator sunt detinute in mod legal si detin garantii si sisteme de securizare proprii; pentru mai multe detalii va rugam sa vizitati portalurile web ale producatorilor, in sectiunile destinate securitatii si datelor cu caracter personal; (c) Transmiterea de comunicări cu caracter comercial cu privire la proiectele implemenate de către Operator, precum și orice promoții sau informații cu privire la activitatea societății; (d) Orice alt scop pentru care utilizatorii si-au manifestat consimtamantul liber consimtit, in mod expres, ulterior prezentei informari.

Pentru receptionarea de comunicari periodice sub forma de informari generale in stransa legatura cu obiectul de activitate al Operatorului, membriilor inregistrati li se va solicita consimtamantul in mod expres, o singura data, la inregistrarea pe site-ul web (dacă site-ul web permite crearea de conturi), urmand ca in cazul in care va dispune stergerea contului sau va formula o cerere expresa, aceste comunicari sa nu-i mai fie transmise. Prin bifarea rubricii privind newsletter-ul, utilizatorii accepta in mod expres receptionarea de informari cu caracter general cu privire la activitatea, produsele si promotiile IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L.. Prin transmiterea de mesaje prin inetrmeiul rubricii destinate comunicării (formular de contact), Persoana vizată acceptă că datele sale sunt prelucrate în scopul definit prin solicitare (la cererea persoanei vizate). Durata prelucrării în scopuri comerciale și de marketing va fi de 5 (cinci) ani, în măsura în care Persoana vizată optează pentru prelucrarea datelor în scop comercial.

In procesul de prestare a serviciilor Operatorul declara ca: (a) Nu va utiliza datele cu caracter personal sau special ale utilizatorilor in alte scopuri decat cele comunicate in mod expres acestuia, urmand ca pentru orice prelucrare care excede scopurilor enumerate mai sus Operatorul sa solicite consimtamantul expres, in scris, a membrului in cauza; (b) Va pastra confidentialitatea deplina cu privire la datele cu caracter personal si/sau special ale utilizatorilor in relatia cu tertii, cu exceptia scopurilor care rezulta din exercitarea obiectului de activitate, pentru care utilizatorii si-au manifestat consimtamantul in mod expres prin acceptarea termenelor si conditiilor; (c) Datele cu caracter personal si/sau special prelucrate de catre Operator vor fi stocate astfel: (i) pe dispozitivele informatice apartiand personalului Operatorului, conectate la internet; (ii) Pe serverul care gazduieste portalul web www.imsprojects.ro  (iii) Pe dispozitivele mobile utilizate de catre personalul Operatorului ca urmare a utilizarii adreselor de e-mail pe aceste dispozitive; (iv) Pe suport fizic (imprimat), in arhiva Operatorului, daca este cazul; (d) Operatorul va pastra arhivele pentru o perioada ce nu va fi mai scurta de data incetarii raportului juridic la care se adauga termenul general de prescriptie (dacă este cazul unui raport juridic contractual). Fac exceptie documentele care cuprind date cu caracter personal si/sau special pentru care legea instituie obligatia pastrarii lor pentru o durata de timp determinata, superioara sau inferioara perioadei declarate de catre Operator; oricum, in masura in care procesarea si stocarea datelor cu caracter personal nu se mai justifica in mod rezonabil, Operatorul va lua toate masurile necesare stergerii sau distrugerii acestora, dupa caz, in conditii de confidentialitate si securitate optime; (e) La datele cu caracter personal si/ sau special prelucrate de catre Operator vor avea acces: (i) asociatii si administratorii, consiliul director ai operatorului; (ii) personalul cu atributiuni in gestionarea platformei si a bazelor de date, membrii departamentelor IT si contabilitate; (iv) autoritatile publice cu atributiuni de cercetare si/sau control, in exercitarea prerogativelor acestora conferite de lege; (v) entitatile terte, cu personal propriu sau colaborator, care intra in posesia documentelor cuprinzand date cu caracter personal si/sau special in stricta exercitare a obiectului de activitate; (vi) institutiile bancare sau financiare nebancare in masura in care documentele cuprinzand date cu caracter personal sau special necesita o raportare catre acestea in scopul de a accesa linii de credit sau alte produse bancare sau financiare; (g) Operatorul ia toate masurile necesare in legatura cu activitatea proprie, ca informatiile cu caracter personal si/sau special sa beneficieze de protectia impusa prin Regulament. Nicio alta persoana, cu exceptia celor enumerate mai sus nu vor beneficia de acces la datele cu caracter personal. Totusi, in cazul in care Operatorul sesizeaza o situatie in care date cu caracter personal sau special ale membrilor au ajuns in posesia altor persoane decat cele autorizate, va lua toate masurile privind informarea a acestora si/sau a Autoritatii Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) potrivit Regulamentului;

Dreptul utilizatorilor de a solicita informatii sau actiuni din partea Operatorului:

Oricand pe perioada prelucrari si/sau stocarii datelor cu caracter personal sau special, utilizatorii (persoane vizate) au dreptul: (a) De a solicita Operatorului, in scris, informatii cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, pe care Operatorul le detine, precum si durata de timp in care aceste date se vor afla in posesia Operatorului in scopul prelucrarii sau stocarii; (b) De a solicita stergerea datelor cu caracter personal sau special, prelucrate de catre Operator, din evidentele, arhivele, dispozitivele acestuia, oricand pe perioada de desfasurare a raporturilor contractuale, sub rezerva neafectarii serviciilor prestate, precum si cu mentiunea ca informatiile ajunse in posesia tertilor, cu respectarea Regulamentului si a prezentului acord, nu pot fi retractate si nu mai fac obiectul unei obligatii a Operatorului. (c) Dreptul „de a fi uitat” consacrat de Regulament, in virtutea caruia mrmbrii pot solicita stergerea/distrugerea si/sau restituirea documentelor/ informatiilor care cuprind date cu caracter personal si/sau special, cu exceptia documentelor si/sau informatiilor transferate catre terti in conditiile Regulamentului si a termenelor si conditiilor sau pentru care Operatorul are o obligatie legala de pastrare, precum dar fara sa ne limitam la: facturi, chitante, registre contabile; (d) Dreptul de a solcita Operatorului confirmarea, in scris, a conformarii acestuia la cerintele formulate de catre membrii; in acest sens, mentionam ca Operatorul este obligat sa raspunda solicitarii acestora in termen de cel mult 30 zile, cu exceptiile prevazute de Regulament.

Varsta minima a Beneficiarilor

Varsta minima pentru utilizarea paginii web www.imsprojects.ro este 16 ani. Conditia de varsta trebuie indeplinita la data inregistrarii beneficiarului pe portal. Prin acceptarea prezentelor termene si conditii, beneficiarul declara pe proprie raspundere: (a) ca indeplineste conditia minima de varsta si, in consecinta, la data inregistrarii are varsta de 16 ani impliniti; (b) datele minime necesare pentru inregistrare sunt reale;

Limitarea raspunderii:

In masura in care un utilizator al site-ului web formuleaza solicitari care au ca obiect stergerea si/sau restituirea unor informatii sau documente, dupa caz, precum si limitarea utilizarii anumitor date cu caracter personal sau special, aceste situatii pot afecta calitatea serviciilor asigurate prin intermediul site-ului. In aceste conditii, utilizatorii in cauza isi asuma in integralitate consecintele unor astfel de decizii materializate prin solicitari adresate Operatorului sau prin limitarea ori neacordarea consimtamantului prelucrării datelor cu caracter personal/special.

Utilizatorii inteleg pe deplin faptul ca activitatea Operatorului genereaza premisele prelucrarii si/ sau stocarii de date cu caracter personal sau special, in conditiile prevazute de Regulament si prezentele Termene si Conditii, iar lipsa unui consimtamant in acest sens poate cauza imposibilitatea prestarii acestor servicii sau diminuarea ori limitarea calitatii/cantitatii acestora. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal nu poate fi atins in mod rezonabil prin alte mijloace, decat prin colectare, prelucrare si stocare, potrivit prezentelor termene si conditii.

Acceptarea acestor termene si conditii reprezinta acordul expres si liber consimtit al persoanei vizate si confera Operatorului dreptul de a procesa si stoca date cu caracter personal sau special, in scopul si conditiile declarate mai sus. Totodata, insusirea termenilor si conditiilor confirma faptul ca mebrii in cauza au citit si inteles prevederile acestora, a formulat eventuale intrebari pentru care a primit raspunsuri satisfacatoare intr-un limbaj accesibil si clar, potrivit principiului transparentei.

Utilizatorii sunt raspunzatori pentru asigurarea confidentialitatii datelor privitoare la contul propriu de acces, cum ar fi numele de utilizator si parola, si sunt responsabili pentru activitatile/ actiunile desfasurate pe platforma web www.imsprojects.ro. In cazul in care exista indicii ca, din diverse motive imputabile sau neimputabile utilizatorului in cauza, confidentialitatea acestor date de acces a fost compromisa, acesta va notifica imediat IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L.  pentru a bloca accesul la cont si a va genera cu celeritate un nou set de date. Fiecare utilizator este responsabil pentru utilizarea datelor cu caracter personal.  IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L. nu solicita pentru identificare codul numeric personal, motiv pentru care comunicarea acestuia din initiativa tertilor nu poate fi imputata IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L.. Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra acestui site si tentativa de efectuare a acestora, incluzand fara a se limita la: utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informatii in vederea comercializarii lor, blocarea accesului, vor face obiectul unei sesizari cu consecinta aplicarii unor sanctiuni.

 

Pentru orice informatii suplimentare, va guram sa ne contactati.

IMS CREATIVE MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.R.L.